Impressum

Essperto Coffee Solutions
Jušici 10A
51213 Jurdani

Član uprave: Sandro Beni

E-mail: info@essperto.com

OIB: !!!!!!!!

Trgovačko društvo je upisano u trgovački registar suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta: !!!!!!!!!

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna (2.654,46 eura)  uplaćen u cijelosti

IBAN: HR3924020061100798976, Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a