Pravila privatnosti

Ova pravila o privatnosti (“Pravila“) objašnjavaju kako Essperto Coffee Solutions d.o.o., Jušici 10A, 51213 Jurdani, kao voditelj obrade (dalje u tekstu: ˝Voditelj obrade˝) prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na stranici www.essperto.com.

Voditelj obrade kao pružatelj usluga web stranice www.abplan.hr posvećen je zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova Pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih Pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:
Adresa: Jušici 10A, 51213 Jurdani
E-pošta: info@essperto.com

Pravila privatnosti

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

 • u trenutku kada pristupite stranici www.essperto.com prikupit ćemo vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,
 • situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici www.essperto.com koje su vam prikazane,
 • kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike ili naš odjel za prodaju te zatražite pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,
 • kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtijeva,
 • kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu, ili ako želite poslati otvorenu zamolbu za poslao i sl.

Gore navedene određene kategorije vaših osobnih podataka prikupljamo ili na temelju privole koja vam je prikazana prilikom dolaska na www.essperto.com putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa.

Potonje primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje www.essperto.com.

Privola putem skočnog prozora obnavlja se protekom 12 mjeseci od vašeg zadnjeg prihvaćanja odnosno odbijanja pojedinih kolačića.

U slučaju kada moramo ispunjavati svoje obveze koje proizlaze iz važećih propisa Republike Hrvatske tada nećemo obrađivati podatke na temelju dva prethodno navedena pravna osnova.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo izravno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od vas kao korisnika su sljedeće: ime, adresa elektroničke pošte, broj telefona, ili druge informacije koje nam pružite kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • korištenja svih usluga na web stranici www.abplan.hr
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
 • statističke obrade podataka
 • slanja obavijesti i kontaktiranja
 • poboljšanja kvalitete sadržaja.

Koja su vaša prava?

  • Pravo na pristup Vašim osobnim podatcima
   Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.
  • Pravo na ispravak netočnih osobnih podataka
   Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.
  • Prenosivost osobnih podataka
   Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.
  • Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
   Možete zatražiti od voditelja obrade brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovime Vas obavještavamo da ne smijemo izbrisati Vaše osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
  • Pravo na prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima
   Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.
  • Pravo povlačenja privole
   Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.
  • Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

  U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka - Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

  Vaša prava možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na adresu elektroničke pošte info@essperto.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“ ili na adresu Put Dukino 16, Matulji. Po primitku poruke, poslat ćemo Vam potvrdu urednog  primitka Vašeg zahtjeva.

  Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih  podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Podatke pohranjujemo u papirnatom i digitalnom obliku. Obrađeni podaci pohranjuju se u prostorijama voditelja obrade te se kontinuirano nadziru.

Koliko dugo ćemo zadržati vaše osobne podatke?

Voditelj obrade neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja. Ukoliko vas zanimaju detalji i rokovi čuvanja možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka na info@essperto.com.

Primjerice podatke odabira vaših kolačića čuvat ćemo najviše godinu dana nakon čega će vam se ponovno pokazati skočni prozor pri posjeti www.essperto.com. Naravno, vi u bilo kojem trenutku imate pravo predomisliti se i regulirati privole.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Kako smo i ranije naveli možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, za poboljšanje vašeg iskustva kupnje, direktni marketing ili iz sigurnosnih razloga.

Da li Essperto Coffee Solutions d.o.o. kao voditelj obrade razmjenjuje podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim u svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

Voditelj obrade radi zajedno s drugim kompanijama (primjerice web developeri). To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke s našim pouzdanim partnerima, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

Pravo na prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga

U određenim slučajevima obrađujemo Vaše osobne podatke za potrebe izravnog marketinga. Ako niste suglasni s tom obradom, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se usprotivite obradi za potrebe izravnog marketinga, Vaše osobne podatke više nećemo obrađivati u te svrhe. Svoje prigovore možete uputiti na sljedeću kontakt adresu info@essperto.com.

Informacija o obradi osobnih podataka vezana uz provođenje aktivnosti na službenim profilima AB PLAN d.o.o. na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Youtube)

Društvo upravlja sljedećim web lokacijama na društvenim mrežama:

Društvo obrađuje osobne podatke na web stranicama društvenih mreža kako bi informiralo kupce o ponudama, proizvodima, a ili drugim temama i vijestima te kako bi komuniciralo s posjetiteljima društvenih mreža o tim temama, kao i kako bi odgovorilo na relevantne upite o pohvalama, kritikama i drugim upitima.

U slučajevima kada možemo utjecati i odrediti uvjete obrade osobnih podataka nastojimo, u okviru mogućnosti koje nam pruža operater društvene mreže, osigurati da se obrada osobnih podataka vrši u skladu s relevantnim zakonskim propisima. Dakle, u slučajevima kada nam je pružatelj platforme društvene mreže to omogućio, mi osiguravamo da naša web mjesta društvenog umrežavanja poštuju zaštitu osobnih podataka.

Podaci koje ste dodali na naše web stranice na društvenim mrežama kao što su komentari, videozapisi, slike, „lajkovi“ itd. objavljuju se putem platforme za društvene mreže i nikada ih ne obrađujemo niti koristimo u bilo koje druge svrhe. No, zadržavamo pravo brisanja zbog toga što određena objava ili komentar krši pravila dozvoljenog sadržaja, npr. doprinosi kršenju zakona, sadrži poruke mržnje, vulgarne komentare (npr. sa seksualnim sadržajem) ili priloge (npr. slike ili videozapise) koji krše autorska prava, prava intelektualnog vlasništva, etička načela Društva i/ili moral društva.

Ne upravljamo i ne pohranjujemo sve funkcionalnosti društvenih mreža i zato će, primjerice, svi postovi koje objavite na našoj stranici društvene mreže ostati na vremenskoj traci neograničeno vrijeme sve dok ih sami ne uklonite, odnosno ako budu uklonjeni zbog ažuriranja profila ili zbog kršenja pravila dozvoljenog sadržaja.

Nemamo utjecaj na brisanje vaših podataka od strane samog operatera društvene mreže.

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje AB PLAN prikuplja od svojih korisnika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.abplan.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

AB PLAN nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Oglašavanje
Društvo također koristi usluge oglašavanja posredstvom društvenih mreža. Društvo ima mogućnost odrediti parametre na temelju kojih će se određeni oglas prikazati određenoj ciljanoj skupini. Pri tome, jednako kao i kod korištenja analitike, Društvo nema pristup osobnim podacima koji se obrađuju već je to isključivo operater platforme društvene mreže.

Sukladno navedenom, prilikom oglašavanja biramo kome će se oglas prikazati na temelju demografskih, interesnih i drugih parametara koji nam omogućavaju da izaberemo točno onu grupu ljudi koja nam treba.

Ostale obrade posredstvom društvenih mreža
Uz navedeno, Društvo vrši sljedeće obrade osobnih podataka:

Naziv i svrha aktivnosti obrade osobnih podataka Objava fotografija i video materijala u marketinške svrhe. Društvo na profilima svojih društvenih mreža objavljuje fotografije i video materijale na kojima se možete nalaziti, s ciljem informiranja kupaca o određenim aktivnostima i proizvodima.
Pravna osnova obrade podataka

a) Članak 6. stavak 1. (f) GDPR-a - obrada je nužna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva. Legitimni interes društva je promocija marketinških aktivnosti kompanije naprofilima društvenih mreža Društva. Ispitanik ima u svako doba pravo izjaviti prigovor na obradu koja se temelji na legitimnom interesu.

b) Članak 6. stavak 1. (a) GDPR-a – ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

Opseg i izvor osobnih podatak Fotografije i video materijali s raznih događanja, promotivnih i sponzorskih aktivnosti. U odnosu na obrade koje se temelje na privoli ispitanika, Društvo također obrađuje podatak o podacima vezanim uz davanje privole.
Izvor podataka: ispitanik
Trajanje obrade Fotografije i video materijale postavljene na profil društvene mreže Društva ćemo u načelu čuvati trajno.
Kategorije primatelja podataka Korisnici društvenih mreža.
Aktivnost obrade povjerena izvršitelju obrade

Pružanje usluge održavanja profila na društvenoj mreži.

Pružanje usluga fotografiranja događaja u organizaciji Društva.

Naziv i svrha aktivnosti obrade osobnih podataka U svrhu ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva bilo u sudskom postupku bilo u upravnom ili vanparničnom postupku.
Pravna osnova obrade podataka

Članak 6. stavak 1. (f) GDPR-a (obrada je nužna radi ostvarivanja legitimnog interesa Društva).

Legitimni interes Društva: postavljanje zahtjeva u odnosu na ispitanika i uspješna obrana u bilo kojem parničnom postupku pokrenutom od strane ispitanika, odnosno u upravnom i drugom sličnom postupku.

Opseg i izvor osobnih podatak Svi osobni podaci prikupljeni u gore navedenim svrhama obrade podataka.
Trajanje obrade U slučaju da je obrada osobnih podataka nužna za postavljanje, odnosno za obranu ili za ostvarivanje legitimnog interesa Društva u sudskom postupku ili u upravnom ili izvansudskom postupku koji je ispitanik pokrenuo na temelju vlastitog legitimnog interesa, Društvo će obrađivati podatke do konačnog okončanja takvog postupka ili postizanja legitimnog interesa na drugi način (npr. zaključenjem izvansudske nagodbe).
Kategorije primatelja podataka
Aktivnost obrade povjerena izvršitelju obrade

Stupanje na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ovo pravila stupaju na snagu danom objave na www.essperto.com.

Ova pravila privatnosti voditelj obrade može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na stranici www.essperto.com.

Izmjene ovih pravila privatnosti stupaju na snagu odmah nakon objave na stranici www.essperto.com.

Pravila su revidirana u travnju 2024. godine.